Kredyt samochodowy dla firm-pozyczka

August 14th, 2013

Samochodowy kredyt to ekspresowa i bezproblemowa droga, aby uskutecznić marzenie nie tylko o swoim samochodzie, ale także motocyklu czy quadzie. Dostarczamy pewne pożyczki w prostych procedurach, z błyskawiczną decyzją i opłacalne cenowo. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Oferujemy też kredyt samochodowy dla osób z okrojoną zdolnością finansową. W przypadku metody uproszczonej […]

» Kredyt samochodowy dla firm-pozyczka » Porównanie kredytów

NORDfaktor nagrodzony

August 10th, 2013

Bank DnB NORD Polska otrzymał wyróżnienie za system do obsługi faktoringu NORDfaktor w V edycji konkursu „Gazety Bankowej” na najlepszy projekt informatyczny „Lider Informatyki Instytucji Finansowych”. Wdrożenia najlepszych projektów informatycznych w instytucjach finansowych „Gazeta Bankowa” oceniała i nagradzała już po raz piąty. Nagrody przyznawano w czterech kategoriach: systemy transakcyjne, systemy back office, bankowość elektroniczna i […]

» NORDfaktor nagrodzony .

Kredyt samochodowy dla firm-pozyczka

August 9th, 2013

Samochodowy kredyt to ekspresowa i bezproblemowa droga, aby uskutecznić marzenie nie tylko o swoim samochodzie, ale także motocyklu czy quadzie. Dostarczamy pewne pożyczki w prostych procedurach, z błyskawiczną decyzją i opłacalne cenowo.

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Oferujemy też kredyt samochodowy dla osób z okrojoną zdolnością finansową.

W przypadku metody uproszczonej w wielu przypadkach nie wymagamy zaświadczeń o zyskach, starczy wyłącznie deklaracja kredytobiorcy. W wyborze najkorzystniejszej propozycji może wesprzeć nasz Opiniodawca.

NORDfaktor nagrodzony

August 7th, 2013

Bank DnB NORD Polska otrzymał wyróżnienie za system do obsługi faktoringu NORDfaktor w V edycji konkursu „Gazety Bankowej” na najlepszy projekt informatyczny „Lider Informatyki Instytucji Finansowych”. Wdrożenia najlepszych projektów informatycznych w instytucjach finansowych „Gazeta Bankowa” oceniała i nagradzała już po raz piąty. Nagrody przyznawano w czterech kategoriach: systemy transakcyjne, systemy back office, bankowość elektroniczna i […]

» NORDfaktor nagrodzony Pożyczka porównanie

Zmiany w składzie Zarządu Inteligo Financial Services

August 4th, 2013

W dniu 28 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inteligo Financial Services S.A. przyjęło sprawozdanie finansowe za 2004 rok i udzieliło skwitowania władzom Spółki z działalności w 2004 roku. Jednocześnie z dniem odbycia ZWZ wygasły mandaty wszystkim członkom Zarządu IFS SA. Z dniem 29 czerwca br. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Inteligo Financial […]

» Zmiany w składzie Zarządu Inteligo Financial Services .

NORDfaktor nagrodzony

August 2nd, 2013

Bank DnB NORD Polska otrzymał wyróżnienie za system do obsługi faktoringu NORDfaktor w V edycji konkursu „Gazety Bankowej” na najlepszy projekt informatyczny „Lider Informatyki Instytucji Finansowych”. Wdrożenia najlepszych projektów informatycznych w instytucjach finansowych „Gazeta Bankowa” oceniała i nagradzała już po raz piąty. Nagrody przyznawano w czterech kategoriach: systemy transakcyjne, systemy back office, bankowość elektroniczna i […]

» NORDfaktor nagrodzony.

Zmiany w składzie Zarządu Inteligo Financial Services

July 23rd, 2013

W dniu 28 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inteligo Financial Services S.A. przyjęło sprawozdanie finansowe za 2004 rok i udzieliło skwitowania władzom Spółki z działalności w 2004 roku. Jednocześnie z dniem odbycia ZWZ wygasły mandaty wszystkim członkom Zarządu IFS SA.

Z dniem 29 czerwca br. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Inteligo Financial Services S.A. – Jacka Komarackiego.

W skład Zarządu powołani zostali również:

– Rafał Cytrycki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

– Mirosława Markiewicz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Inteligo Financial Services S.A. złożyła dotychczasowemu Zarządowi podziękowanie za dotychczasową pracę i wkład włożony w rozwój Spółki. Zadaniem nowego Zarządu będzie kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego obejmującej internetowe konto Inteligo i dostęp do rachunków SUPERKONTO i Biznes Partner funkcjonujący pod nazwą PKO Inteligo.

Jacek Komaracki od początku pracy zawodowej, zarówno w bankach (BIG Bank S.A. oraz Rafeisen Bank Polska S.A., jak i sieci telefonii komórkowej (Polkomtel S.A., zaangażowany był w projekty związanie z budową elektronicznych kanałów dystrybucji, w szczególności call center. W 2000 r. przeszedł do Inteligo, w którym od początku odpowiadał za obsługę klientów i funkcjonowanie call center. Po zakupie Inteligo przez PKO BP jako zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Centrum Bankowości Elektronicznej, oprócz dotychczasowych obowiązków odpowiadał za wdrożenie w banku usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo obejmujących dostęp internetowy i telefoniczny do rachunków SUPERKONTO i Biznes Partner.

Rafał Cytrycki jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej. Doświadczenia zawodowe zdobywał na studiach pracując dla CSBI. Następnie związany był z Computerlandem gdzie pracował przy projektach wdrożenia bankowości detalicznej Banku Handlowego (projekt Handlobanku oraz wdrożenia bankowego systemu centralnego w Kredyt Bank. Z Inteligo związany jest od listopada 2000 roku i pracował jako programista, kierownik rozwoju oprogramowania, dyrektor rozwoju systemów w Inteligo Financial Services S.A. Zrealizował wiele projektów związanych z bankowością elektroniczną PKO Banku Polskiego.

Mirosława Markiewicz jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1981 – 1991 kierowała działem finansowym, na początku w „Metroprojekcie”, a następnie w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Od roku 1991 związana jest z PKO BP. W lutym 2001 r. powołana została na stanowisko dyrektora Departamentu Księgowości. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Rozliczeniowego Banku.

autor: Inteligo

Pożyczka bez bik przez internet

NORDfaktor nagrodzony

July 22nd, 2013

Bank DnB NORD Polska otrzymał wyróżnienie za system do obsługi faktoringu NORDfaktor w V edycji konkursu „Gazety Bankowej” na najlepszy projekt informatyczny „Lider Informatyki Instytucji Finansowych”.

Wdrożenia najlepszych projektów informatycznych w instytucjach finansowych „Gazeta Bankowa” oceniała i nagradzała już po raz piąty. Nagrody przyznawano w czterech kategoriach: systemy transakcyjne, systemy back office, bankowość elektroniczna i e-finanse oraz bankowy lider informatyki.

Bank DnB NORD Polska otrzymał wyróżnienie w kategorii „systemy transakcyjne”, za aplikację do obsługi faktoringu NORDfaktor wdrożoną przez Comarch.

Elektroniczny system do obsługi faktoringu NORDfaktor został uruchomiony pod koniec ubiegłego roku. Został oparty na platformie internetowej i wbudowany w oferowany przez bank system bankowości internetowej dla firm NORDnet. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci mogą przeprowadzać wszystkie operacje bankowe szybko i bezpiecznie w jednym miejscu, a proces wykupu wierzytelności jest w pełni automatyczny i bardzo szybki. Klienci banku mogą uzyskać środki pieniężne nawet w ciągu jednej godziny od złożenia zlecenia nabycia wierzytelności.

NORDfaktor zapewnia ponadto dostęp do raportów zawierających informacje o szczegółach faktury, pobranych odsetkach i prowizjach, terminach wykupu, opóźnieniach i innych informacjach przypisanych do każdej faktury. Bank oferuje także możliwość wyboru kilku programów finansowania – np. programy dyskontowe czy programy finansowania zarówno faktoranta, jak i dłużników. Dodatkowo – system NORDfaktor pozwala na przejęcie przez bank funkcji monitorowania i administrowania należności, generuje monity wzywając dłużników do dokonania płatności i udostępnia klientom raporty na temat stanu należności, opóźnień, spłat, a także raporty o dostępnych i wykorzystanych kwotach limitów.

Aby z niego korzystać nie jest wymagane żadne specjalistyczne oprogramowanie – wystarczy komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w standardową przeglądarkę internetową – np. Internet Explorer czy Netscape Navigator.

autor: DnB NORD

Pożyczki pozabankowe

Mobilna wersja serwisu iPKO biznes

July 22nd, 2013

PKO Bank Polski, jako jeden z  pierwszych banków w Polsce wdrożył usługę bankowości mobilnej dla klientów korporacyjnych – iPKO biznes mobile. iPKO biznes mobile zapewnia m.in. funkcję wielopodpisu przy dostępie mobilnym, a więc autoryzowanie transakcji za pośrednictwem telefonu komórkowego, podgląd sald na rachunkach bankowych i lokatach, a także dostęp do historii operacji na rachunkach firmowych.

Klienci korporacyjni coraz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez rynek, usprawniających proces zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i przynoszących konkretne korzyści finansowe. Duża konkurencja zachęca do korzystania z innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług bankowych. Dotyczy to szczególnie usług bankowości internetowej, zapewniających ciągły dostęp do informacji finansowych, a tym samym wpływających na szybkość i efektywność podejmowanych decyzji.

Funkcjonalności oferowanego przez PKO Bank Polski – iPKO biznes mobile zapewniają kadrze zarządzającej wyższego szczebla możliwość sprawowania bieżącej i wygodnej kontroli nad finansami nie tylko z biura, ale także w trakcie podróży służbowych.

„Staramy się wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom przedsiębiorców i rozwijać ofertę produktów korporacyjnych tak, aby w jak największym stopniu wspomagać ich funkcjonowanie i rozwój. Jestem przekonana, że szeroka gama produktów i usług bankowości transakcyjnej PKO Banku Polskiego w połączeniu z takimi innowacyjnymi rozwiązaniami jak iPKO biznes mobile jest w stanie sprostać wszelkim dzisiejszym wymaganiom rynku”– podkreśla Agnieszka Wasilewska-Semail, dyrektor zarządzająca kierująca Pionem Bankowości Transakcyjnej PKO Banku Polskiego.

Z wprowadzonego do oferty banku na początku 2008r. serwisu iPKO biznes korzysta aktualnie 4,5 tys. klientów korporacyjnych.

Pożyczka bez bik przez internet

Mobilna wersja serwisu iPKO biznes

July 22nd, 2013

PKO Bank Polski, jako jeden z  pierwszych banków w Polsce wdrożył usługę bankowości mobilnej dla klientów korporacyjnych – iPKO biznes mobile. iPKO biznes mobile zapewnia m.in. funkcję wielopodpisu przy dostępie mobilnym, a więc autoryzowanie transakcji za pośrednictwem telefonu komórkowego, podgląd sald na rachunkach bankowych i lokatach, a także dostęp do historii operacji na rachunkach firmowych.

Klienci korporacyjni coraz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez rynek, usprawniających proces zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i przynoszących konkretne korzyści finansowe. Duża konkurencja zachęca do korzystania z innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług bankowych. Dotyczy to szczególnie usług bankowości internetowej, zapewniających ciągły dostęp do informacji finansowych, a tym samym wpływających na szybkość i efektywność podejmowanych decyzji.

Funkcjonalności oferowanego przez PKO Bank Polski – iPKO biznes mobile zapewniają kadrze zarządzającej wyższego szczebla możliwość sprawowania bieżącej i wygodnej kontroli nad finansami nie tylko z biura, ale także w trakcie podróży służbowych.

„Staramy się wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom przedsiębiorców i rozwijać ofertę produktów korporacyjnych tak, aby w jak największym stopniu wspomagać ich funkcjonowanie i rozwój. Jestem przekonana, że szeroka gama produktów i usług bankowości transakcyjnej PKO Banku Polskiego w połączeniu z takimi innowacyjnymi rozwiązaniami jak iPKO biznes mobile jest w stanie sprostać wszelkim dzisiejszym wymaganiom rynku”– podkreśla Agnieszka Wasilewska-Semail, dyrektor zarządzająca kierująca Pionem Bankowości Transakcyjnej PKO Banku Polskiego.

Z wprowadzonego do oferty banku na początku 2008r. serwisu iPKO biznes korzysta aktualnie 4,5 tys. klientów korporacyjnych.

Pożyczka bez bik przez internet