Zmiany w składzie Zarządu Inteligo Financial Services

W dniu 28 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inteligo Financial Services S.A. przyjęło sprawozdanie finansowe za 2004 rok i udzieliło skwitowania władzom Spółki z działalności w 2004 roku. Jednocześnie z dniem odbycia ZWZ wygasły mandaty wszystkim członkom Zarządu IFS SA.

Z dniem 29 czerwca br. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Inteligo Financial Services S.A. – Jacka Komarackiego.

W skład Zarządu powołani zostali również:

– Rafał Cytrycki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

– Mirosława Markiewicz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Inteligo Financial Services S.A. złożyła dotychczasowemu Zarządowi podziękowanie za dotychczasową pracę i wkład włożony w rozwój Spółki. Zadaniem nowego Zarządu będzie kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego obejmującej internetowe konto Inteligo i dostęp do rachunków SUPERKONTO i Biznes Partner funkcjonujący pod nazwą PKO Inteligo.

Jacek Komaracki od początku pracy zawodowej, zarówno w bankach (BIG Bank S.A. oraz Rafeisen Bank Polska S.A., jak i sieci telefonii komórkowej (Polkomtel S.A., zaangażowany był w projekty związanie z budową elektronicznych kanałów dystrybucji, w szczególności call center. W 2000 r. przeszedł do Inteligo, w którym od początku odpowiadał za obsługę klientów i funkcjonowanie call center. Po zakupie Inteligo przez PKO BP jako zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Centrum Bankowości Elektronicznej, oprócz dotychczasowych obowiązków odpowiadał za wdrożenie w banku usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo obejmujących dostęp internetowy i telefoniczny do rachunków SUPERKONTO i Biznes Partner.

Rafał Cytrycki jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej. Doświadczenia zawodowe zdobywał na studiach pracując dla CSBI. Następnie związany był z Computerlandem gdzie pracował przy projektach wdrożenia bankowości detalicznej Banku Handlowego (projekt Handlobanku oraz wdrożenia bankowego systemu centralnego w Kredyt Bank. Z Inteligo związany jest od listopada 2000 roku i pracował jako programista, kierownik rozwoju oprogramowania, dyrektor rozwoju systemów w Inteligo Financial Services S.A. Zrealizował wiele projektów związanych z bankowością elektroniczną PKO Banku Polskiego.

Mirosława Markiewicz jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1981 – 1991 kierowała działem finansowym, na początku w „Metroprojekcie”, a następnie w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Od roku 1991 związana jest z PKO BP. W lutym 2001 r. powołana została na stanowisko dyrektora Departamentu Księgowości. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Rozliczeniowego Banku.

autor: Inteligo

Pożyczka bez bik przez internet

Tags: , , ,

Comments are closed.