Zmiany w składzie Zarządu Inteligo Financial Services

W dniu 28 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inteligo Financial Services S.A. przyjęło sprawozdanie finansowe za 2004 rok i udzieliło skwitowania władzom Spółki z działalności w 2004 roku. Jednocześnie z dniem odbycia ZWZ wygasły mandaty wszystkim członkom Zarządu IFS SA. Z dniem 29 czerwca br. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Inteligo Financial […]

» Zmiany w składzie Zarządu Inteligo Financial Services .

Tags: , , ,

Comments are closed.